Cykel klub

Så ta’r vi cyklerne frem”


Knud Erik er så parat til at træde i pedalerne i de skønne landskaber omkring Ebeltoft.


Knud Erik har altid plads til flere cyklister på holdet, der har til huse i Ebeltoft. Der cykles med tandemer,el-cykler og almindelige cykler.


-  Så er du svagtseende med stærke ben, har gode øjne og gele i knæene eller har du bare lyst til at træde i pedalerne med en lystig broget flok, der cykler på trods af diverse funktions begrænsninger, så skal du være velkommen.

Fysisk Aktiv for Sjov har også et par ledige el-cykler, hvor du kan prøve om det måske kan være noget for dig at cykle med på sådan en.


Og har du bare lyst til at lufte din jernhest sammen med andre i et fornuftigt tempo, hvor vi altid sørger for at få hinanden med, - ja så er der også plads til dig. Rummelighed og godt samvær står højt hos Fysisk Aktiv for Sjov.


I Ebeltoft cykler vi fra Aktivitetshuset Nørre Alle 4 onsdage kl 15

Her et par eksempler på turene;


Vi cykler langs kysten ud til Molskroen. Her gør et ophold, hvorefter vi cykler hjem ad samme vej og nyder kysten og vandet med udsigt til Ebeltoft. Vi slutter igen ved ca. 2o tiden ved Aktivitetshuset. En strækning på knap 15 km.


Vi kommer nedad bakken ved Føtex, hvor vi så krydser Strandvejen og fortsætter forbi Fregatten Jylland og Skudehavnen inden vi kører ad den gamle spejdersti mod Ahl. Vi cykler rundt på den anlagte sti, hvor vi har udsigt ind over byen inden vi gør et ophold ved de gamle skanser fra Englandskrigene i 1800 tallet. Vi fortsætter stien rundt og kører gennem sommerhusområdet på Ahl og kommer så ud på færgevejen. Vi drejer mod byen og fortsætter forbi Kvadrat, Rådhuset og kører ad Øster Alle tilbage. En strækning på godt 15 km.


Vi tager ad Strandgårshøj og fortsætter bag om byen og kører langs Færgevejen ved Egsmark til den gamle kirkesti, som tidligere blev anlagt fra Handrup til Dråby. Vi gør her et ophold inden vi kører ad denne mod Dråby. Ved den nedlagte jernbanelinie kører vi til højre mod Ebeltoft. Ved ’jernbaneliniens’ begyndelse fortsætter vi tilbage til Aktivitethuset, hvor vi er ved 20 tiden. En strækning på godt 17 km.


Vi cykler ud ad Boeslumvej og drejer ud ad Brokhøjvej og fortsætter til Elsegårde. Vi tager lige en afstikker til campingpladsen og nyder udsigten til Hjelm, mens vi puster ud. Vi fortsætter mod Øer og kører ud mod færgehavnen. Vi drejer her mod Ebeltoft og kører ad Færgevejen og Øster Alle tilbage. En strækning på godt 17 km.


Vi cykler ad Strandgårshøj ud til Jernbanestien. Denne fortsætter vi af! Bagom Dråby og gennem Skærsø skoven til Skærsø. Her holder vi en pause, hvorefter vi fortsætter ad vejen til Holme, hvor vi drejer ned mod sommerhusområdet. Vi kører langs vandet fra Holme til Dråby Camping og videre til Boeslum strand. Her kører vi så mod Boeslum og videre mod Ebeltoft. En strækning på knap 17 km.


Vi kører for det meste på cykelstier eller veje som ikke er så befærdet. Der er enkelte grusveje. Det er ikke kuperet områder vi kører i, men derimod meget fladt. Ruterne er beregnet på, at alle kan være med. Vi kører i et tempo som er afpasset efter alle!


Vi mødes om onsdagen ved Aktivitetshuset, Nørre Alle 4, i Ebeltoft kl. 19.00 med praktisk tøj i forhold til vejrudsigten, husk lidt vand til turen. Hvis du ingen cykel har eller har behov for at køre på tandem eller el-cykel kontakt da lige os et par dage i forvejen.

Du kan finde Fysisk Aktiv for Sjov på hjemmeside og facebook www.fysiskaktivforsjov.dk. Eller du kan ringe til ”cykelmyggen”: Knud Erik Jensen tlf 21 74 73 89.


Copyright © All Rights Reserved